לא הוכחת נזקיך, אינך זכאי לתגמולי ביטוח

עניינה של תביעה זו בדרישה לתשלומי תגמולי ביטוח בגין נזקים אשר נגרמו למבוטחת הראל בגין אירוע פריצה. לטענת התובעת, נגנב לה מלאי עסקי אשר בוטח בפוליסה, אך חרף כך, לא שולמו לה תגמולי ביטוח.

ביהמ"ש דחה את תביעת התובעת מהטעם  שהיא לא עמדה בנטל הנדרש להוכחת נזקיה הנטענים  וכי הראל הצליחה להוכיח במאזן ההסתברות שחלקו הגדול של המלאי חסר ערך כלכלי.

התובעת ערערה על פסק הדין ובערעור הוחלט על דחייה ללא צו להוצאות.

[לפסק דין המלא]

תפריט נגישות