פוליסת נסיעות לחו"ל

פוליסת נסיעות לחו"ל

עו"ד נמרוד ברקוביץ

וד לא סיימנו את חופשת הקיץ הגדול וכבר אנחנו בפתחן של חופשות חגי תשרי. מי מכם שלא טס בחופשת הקיץ ליעד כלשהו בחו"ל, סביר להניח שיעשה זאת במהלך חופשות החגים. (בחופשות החגים צפויים לעבור בנתב"ג כ- 842 אלף נוסעים)

דווקא בתקופה עמוסה זו, יוצאות לשוק הביטוח, בהתאם לחוזר של המפקחת על הביטוח, פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל חדשות.

עד היום, רובנו הסתפקנו בפוליסת ביטוח סטנרדטית המוצעת על ידי חברות כרטיסי האשראי או קופות החולים. אלא שמה שנראה כמו טיול פשוט יכול להסתבך כתוצאה מאירוע כגון רעידת אדמה או של אחד מאיתני הטבע. הביטוח הרפואי הסטנדרטי לו זכאי כל אזרח מכוח חברותו בקופת חולים אינו מכסה כל הוצאה כספית המוצאת בחו"ל והנגרמת בשל תאונה או מחלה המתרחשת בעת שהיה בחו"ל, כך גם רכוש המצריך ביטוח מיוחד בעת שנישא מעבר לגבול הטריטורילי של מדינת ישראל.

לא פעם רוכש המטייל פוליסה אשר במקרה הטוב יקרה  מכפי שנדרש ובמקרה הרע איננה מתאימה לצרכיו המיוחדים ויכולה להשאיר אותו ללא כיסוי הולם.  עלויות הטיפול הרפואי יכולות להגיע לכדי עשרות ואף מאות אלפי שקלים כך שהחשיבות לקיומה של פוליסה בתוקף, העונה לצורכי המבוטח היא קריטית.

כאמור, ב- 3.9 יכנס לתוקפו החוזר שהוציאה רשות הביטוח וההון בנושא ביטוחי נסיעות לחו"ל. מדובר בשינוי משמעותי ביחס לפוליסות הנסיעות הקיימות עד כה. מטרתו של החוזר הינו מצד אחד להוזיל את המחיר של הפוליסה הבסיסית, ומצד שני להתאים את הפוליסה למבוטח ו/או לנסיעה הספציפית שלמה הוא נרכש. לדוגמא: קביעה כי סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות הצפויות בקרות מקרה ביטוח ובהתחשב, בין היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד;

אם כן, מה השינויים?

  1. מבנה הפוליסה – רובד בסיסי ורובד הרחבות:

מעתה כל פוליסת ביטוח תהא מורכבת  מרובד ראשוני ובסיסי לתכנית הביטוח ורשימת הרחבות שניתן יהיה לרכוש מעבר לתכנית הבסיסית;

הרובד בבסיסי  – יכלול כיסוי להוצאות הבאות: הוצאות רפואיות בחו"ל (באשפוז ולא באשפוז), פינוי לבית חולים, הטסה רפואית לארץ, תרופות וטיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח בעקבות מקרה ביטוח, הטסה של גופה וכיסוי הכולל היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

רובד זה כולל עוד שני כיסויים אותם המבוטח יכול לבקש להסיר בתמורה להוזלת עלות הביטוח והם חבות כלפי צד שלישי וכיסוי לאיתור וחילוץ.

 

רובד ההרחבות –  בנוסף לרובד הבסיסי, ישווקו על ידי חברות הביטוח כיסויים נוספים אותם ניתן יהיה לרכוש בנפרד, וכמובן לשלם עליהם תוספת פרמיה. מדובר על כיסויים של ביטול או קיצור נסיעה, חופשה שכוללת ספורט אתגרי, ביטוח כבודה או ביטוח מחשב נייד, כיסוי למקרה של החמרה של מצב רפואי קיים או במקרה של הריון או כל הרחבה אחרת שהלקוח יבקש ושאושרה על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

  1. מצב רפואי קיים:

החוזר מטל על חברת הביטוח ליידע את המבוטח כי הרובד הבסיסי אינו מכסה מצב רפואי קודם, ולברר עם המבוטח אודות מצבו הרפואי – שכן במידת הצורך על חברת הביטוח להציע לו הרחבה לפוליסה שתכסה מצב רפואי זה.

  1. הליך חיתום בעת ההצטרפות:

במצב אשר היה קיים עד היום –  לרוב לא נשאל מבוטח אודות מצבו הרפואי בעת ההצטרפות לפוליסה, אולם הפוליסה כללה חריגים כלליים אודות מצבים רפואיים שונים.  מעתה ואילך, המבטח לא יהא רשאי להוסיף חריגים כלליים אודות מצב רפואי, ועליו לשאול את המבוטח שאלות אודות מצבו הרפואי, ובמידת הצורך, להחריגם באופן ספציפי בפוליסה.

  1. התאמת סכומי הביטוח וגבולות האחריות:

בהתאם לחוזר המפקחת  סכומי הכיסוי הביטוחי שיצעו חברות הביטוח יהיו בהתאם לעלויות הצפויות במקרה ביטוחי ובהתחשב, בין היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד. עוד קובע החוזר כי מבוטח שחתם על פוליסה לתקופה קצרה מתקופת הביטוח המקסימלית וביקש להאריך את תקופת הביטוח, יוכל לעשות זאת ללא בחינה מחודשת של מצבו הרפואי הקודם.

השאלה הגדולה כיום הינה הכיצד יישמו חברות הביטוח את הוראות החוזר, כיצד ישווקו פוליסות אלה ויוסברו למבוטחים הפונים להצטרף לפוליסת נסיעות לחו"ל. לא פחות חשוב, לא ידוע כיום כיצד תתומחר הפוליסה החדשה ומה תהא עלות הכיסויים הנוספים. בשלב זה, בטרם תחילת מכירת הפוליסות לא ניתן לדעת מה יהא עלות הפרמיה. אולם, כבר עתה ניתן להניח כי עבור חלק מהמבוטחים (לדוגמא: צעירים הנוסעים למדינות אירופה) אשר סביר להניח כי ירכשו את רובד הבסיס בלבד ללא צורך בעוד הרחבות, וייקר את הפוליסות של הנוסעים לטיולים ארוכים למדינות אפריקה, אמריקה ועוד.

מצד אחד, קיימים שני יתרונות גדולים בהוראות החוזר החדש: הראשון = כל מבוטח ירכוש בדיוק את הכיסויים וסכומי הביטוח אותם הוא צריך בנסיעתו לחו"ל וזאת בהתאם למצבו האישי, הרפואי ויעד הנסיעה. השני = שקיפות של חברת הביטוח בעת מכירת הפוליסה, וכך תמנע עוגמת נפש ובעיות רבות בהמשך, ככל שידרש המבוטח להפעיל את הפוליסה.

מצד שני, הוראות החוזר החדש דורשות מהמבוטח לקחת אחריות על הכיסויים והסכומים אותם הוא רוכש, ולהיות בעל מודעות גובהה יותר.

עו"ד נמרוד ברקוביץ מומחה לדיני ביטוח חיים ובריאות – עו"ד בכיר במשרד עורכי הדין צבי יעקובוביץ'

תפריט נגישות