קריסת החניון ברמת החייל ופגיעות בגוף ורכוש – מי אחראי?

קריסת החניון ברמת החייל ופגיעות בגוף ורכוש – מי אחראי?

תקדין ספטמבר 2016 עו"ד ניר אסף

המקרה המצער של התמוטטות החניון בתל אביב מעלה שוב את חשיבות הכיסוי הביטוחי בפרויקטים בענף הבנייה. במקרים רבים הקבלנים אינם מבוטחים, כאשר השיקול הוא כלכלי גרידא ולעיתים גם הרגשת ביטחון לפיה – "לי זה לא יקרה". ההסתברות לקרות תאונה בסביבת עבודה רוויית סכנות היא גבוהה, וקיימת חשיבות מכרעת לקיום ביטוחים מתאימים

ענף הבנייה מועד לפורענות בכל הנוגע לסכנות הטמונות בו. העבודה שמתבצעת בענף זה הינה באמצעות כלים כבדים (צמ"ה, עגורנים וכו'), אשר עיקר תפקידם הרמת משאות כבדים וחומרי בניין, אשר אף הם מהווים סכנה לא קטנה. העבודה באתר הבנייה עצמו מהווה סביבת עבודה רוויות מכשולים וסכנות, כגון בורות ופירים, פיגומים, ברזלים וכלי עבודה מסוכנים.

כאשר מתרחש אסון המכיל בתוכו נזקים בגוף וברכוש קיימים מספר גורמים אשר יכול ויכסו את הנזקים, וזאת מאחר ומרבית הקבלנים, הן אלו הראשיים והן קבלני המשנה דואגים לבטח עצמם בביטוחים יעודיים (קרי ביטוח לפרוייקט) ובביטוחים כלליים (חבות מעבידים, צד ג' וכו').

ביטוחים אלו במרביתם של המקרים יכסו את נזקים העלולים לקרות במסגרת העבודה, אם לעובדים, לצד ג' או לרכוש.

עם זאת, לעיתים ניתן להיתקל במקרים בהם הקבלנים אינם מבוטחים, אם בפוליסה בכלל, או ברכיב ספציפי בפוליסה (לדוגמא דואגים לפוליסה, אולם לא מכסים נזק לצד ג'), כאשר השיקול הוא כלכלי גרידא ולעיתים גם מתוך הרגשת ביטחון לפיה "לי זה לא יקרה".

לאור כך, מאחר וההתסברות לקרות תאונה בסביבת עבודה רוויית סכנות הינה גבוהה, הרי שקיימת חשיבות מכרעת לקיום ביטוחים מתאימים.

הסבר מפורט על חשיבות הביטוח, הכיסויים העיקריים הקיימים וסוגיית האחריות – במאמר המלא.

הכותב הוא עו"ד שמתמחה בדיני ביטוח ונזיקין

[למאמר המלא]

תפריט נגישות