ביטוח בריאות בישראל ובחו"ל

ביטוח בריאות בישראל ובחו"ל

הביטוח הרפואי הפרטי הינו רובד נוסף של מערך הבריאות בישראל, המתקיים לצד הרובד הבסיסי- ציבורי, המעוגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולצד הביטוח המשלים של קופות החולים (התכניות לשירותי בריאות נוספים-שב"ן) המעניקות הרחבה לסל הבריאות במסגרת תקנון החברות.

מדובר בענף צעיר יחסית לשוק הביטוח, אשר בעשור האחרון הדגים צמיחה אדירה, הן בבחינת כמות הפוליסות הנרכשות בשנה והן בבחינת שיפור ופיתוח הפוליסות ותנאי הכיסוי הביטוחי.

הדאגה לעתיד הרפואי ולהשלכותיו הכלכליות הולכת וגוברת עם השנים, אשר מטבע הדברים מביאות עימן עלייה בצרכיו הרפואיים של אדם.

סל הבריאות הציבורי הינו מוגבל ואינו מסוגל ליתן מענה לצרכינו הרפואיים בכל נסיבה וללא גבולות. הוא מותאם לטיפול בעיקר במחלות שגרתיות, בדיקות, חיסונים ועוד.
התכניות לביטוח רפואי מספקות למבוטח כיסוי ביטוחי נרחב יותר, הן בתחומים אשר הסל הציבורי אינו נותן בהם מענה (כגון ביטוח לתרופות שאינן בסל הבריאות, ביטוח בגין גילוי מחלה קשה וכיו"ב) והן באמצעות היכולת לקבל את השירות הרפואי הנדרש באופן פרטי, לדוגמא האפשרות להתייעץ עם מומחה פרטי, האפשרות לבחור את המנתח ואת בית החולים שיערכו הניתוח ובעיקר האפשרות להתמודד עם מצב מחלה או צורך רפואי ולקבל את השירות הרפואי באופן מיידי ובמהירות.
במקביל להאצתו האדירה של שוק ביטוחי זה, החל להתפתח מנגנון רגולאטיבי בפיקוח משרד האוצר (אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון) להסדרת היחסים בין המבוטח לבין חברת הביטוח, קביעת נהלי עבודה ואופן הגשת תביעות, ניסוח הגדרות מינימום של פוליסות וכיו"ב. יחד עם זאת, כתוצאה מהיותו של שוק זה צעיר יחסית, סוגיות רבות טרם נידונו והוכרעו בבתי המשפט.
בין לקוחות המשרד נמנית הראל חברה לביטוח בע"מ, אותה מייצג המשרד באופן בלעדי בכל התביעות המוגשות נגדה מכח פוליסות לביטוח רפואי.

בנוסף, מייצג המשרד את שירותי בריאות כללית בתביעות המוגשות נגדה מכח התכניות לשירותי בריאות נוספים ("כללית מושלם" ו"פלטיניום") וכן בתביעות לקבלת שירותים רפואיים בחו"ל (כגון השתלות איברים, או טיפולים מיוחדים שאינם ניתנים לביצוע בארץ) מכח תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינת חוץ).

כן מתמחה המשרד בייצוג לקוחות פרטיים בתביעות נגד חברות ביטוח, למימוש זכויות מכח פוליסות לביטוח רפואי וכנגד קופות החולים למתן שירות רפואי בחו"ל.

תפריט נגישות