הותרת הבאגר מופקר בשטח פתוח, ללא שמירה, יצרה סיכון שהנתבעת לא ביטחה ואף לא הייתה לה כל כוונה לבטח

בפסק דין שניתן לאחרונה בבימ"ש השלום בחיפה ע"י השופט רמזי חדיד פירש ביהמ"ש והתייחס למונח "שמירה יעילה" תוך שהוא מחיל את ההלכה למעשה על עובדות המקרה.

התובעת, קבלנית לביצוע עבודות עפר (להלן: "התובעת") הגישה תביעתה כנגד הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל"), מבטחתה בפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי, בדרישה לתגמולי ביטוח בסך כולל של 184,000 ₪  בגין נזקים שנגרמו לה לטענתה כתוצאה מגניבת באגר מאתר כמונים שבצפון.

התביעה הוגשה גם כנגד נדים כמאל ובניו, הקבלן הראשי באתר (להלן: "הקבלן הראשי ו/או הנתבעת 2") וכנגד חברת שמירה אשר התקשרה עמו בהסכם למתן שירותי שמירה (להלן: "חברת השמירה ו/או הנתבעת 3").

התביעה כנגד הקבלן הראשי נדחתה במהלך הדיון, בהסכם פשרה.

בהתחשב בגודל האתר בו בוצעו העבודות תנאיו הטופוגרפיים, ולאור העובדה כי לא היה מואר ומגודר, נהגו מפעילי הכלים במקום, ומפעיל הבאגר בכללם, לאסוף בסוף יום העבודה את הכלים ההנדסיים עליהם עבדו בנקודת ריכוז אחת בה הוצב שומר מטעם חברת השמירה (להלן: "נקודת הריכוז").

ביום 4.11.12, בסיום עבודות הבאגר באתר, הסיע מפעיל הבאגר את הבאגר לחצר ביתו של שכן המתגורר בקרבת מקום ולבקשתו הוא שבר בעבורו סלע שבחצר הבית. בתום העבודה הנ"ל החל מפעיל הבאגר בהסעת הבאגר חזרה לכיוון נקודת הריכוז, אולם, בטרם הגיעו למקום, זחל הבאגר נקרע ולפיכך הוא לא הגיע ליעדו. מפעיל הבאגר  הודיע על האירוע למנהל התובעת ובהתאם להנחיותיו השאיר את הבאגר במקום ופנה לרכישת החלק שנקרע והבאת אנשי מקצוע לצורך תיקונו. והנה, למחרת היום, 5.11.12, בהגיעו של המפעיל יחד עם בעלי המקצוע לאתר, התגלה כי אלמנט מרכזי נגנב ממנו.

דרישת התובעת כי הראל תשלם לה תגמולי ביטוח  בגין נזקיה בעקבות האירוע נדחתה בנימוק כי בניגוד לתנאי הפוליסה, לא הוצבה שמירה על הבאגר, כל שכן שמירה יעילה.

לטענת הראל, הותרת הבאגר מופקר בשטח פתוח, ללא שמירה, יצרה סיכון שהנתבעת לא ביטחה ואף לא הייתה לה כל כוונה לבטח.

בית המשפט אימץ את טענות הראל במלואן ודחה את התביעה, תוך שהוא קובע כי התובעת לא דאגה לקיומה של שמירה באתר בפרט ועל הבאגר בפרט וכי במחלוקת שבין התובעת להראל באשר למרחק בין מיקום נטישת הבאגר לנקודת הריכוז, הוא מאמץ את גרסת הראל, לפיה הבאגר ננטש בחשיכה, במרחק של כ- 250 מ' מנקודת הריכוז. בהקשר זה קבע כי עולה ומתחייבת המסקנה לא רק כי לא הייתה שמירה יעילה על הבאגר בהתאם לתנאי הפוליסה, אלא אף לא הייתה כל שמירה במקום. לאור האמור לעיל, התביעה נדחתה, תוך חיוב התובעת בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ לכל אחת מן הנתבעות.

התובעת, ש.ח. ציפוי אלחלד (2000) בע"מ יוצגה על ידי ב"כ עו"ד זייד מנסור. הנתבעת 1 – הראל חברה לביטוח בע"מ יוצגה על ידי ב"כ עו"ד מירב רוטמן-אביב ממשרד עו"ד צבי יעקובוביץ והנתבעת 3 – מוקד גל בע"מ על ידי עו"ד גלזר.

[להורדת פסק הדין המלא]

תפריט נגישות