גישור ובוררות

גישור ובוררות

עו"ד צבי יעקובוביץ משמש מגשר ובורר בעיקר בתחומי הביטוח, הנזיקין והרשלנות הרפואית מאז שנת 2007. עד כה ניהל עו"ד יעקובוביץ למעלה מ- 3,000 גישורים בין חברות ביטוח שונות ובין חברות ביטוח ומבוטחים.

גישור אצל עו"ד צבי יעקובוביץ נמשך בממוצע ישיבה אחת בת כ- 3 שעות, אשר קדמה לה הכנה מדוקדקת של התיק.

למעלה מ- 90% מהגישורים שבהם שימש עו"ד יעקובוביץ כמגשר, הסתיימו בהסכם פשרה.

מי שנקלע לבית משפט יודע כי הדיונים בבית המשפט קצרים, כאשר הלחץ על בתי המשפט מכתיב את קצב הדיונים ואת המציאות שבה שופט אינו יכול להקדיש לתיק מסוים את הזמן הדרוש ואת תשומת הלב הראויה שאותה מקדיש מגשר.

במציאות שבה מערכת המשפט קורסת תחת העומס, הגישור הוא פתרון טוב ויעיל לשני הצדדים המתדיינים. מצידו של התובע, עניינו מתברר הרבה יותר מהר מאשר בבית המשפט. הנתבעים מצידם בוחרים בהליך הגישור מתוך הכרה בחשיבות היותו של המגשר, עורך הדין הדן בסכסוך- מומחה בדיני הביטוח, דבר שהם לא תמיד זוכים לו בבתי המשפט.

הליך הגישור אף מאפשר לצדדים יכולת לקבל הערכת מצב אמיתית, אם כדאי להתפשר בתיק אם לאו.

עו"ד יעקובוביץ אינו דן בתיקים שיש להם כל נגיעה, ישירה או עקיפה, ללקוחות המשרד.


בוררויות

בשנים האחרונות ניהל עו"ד יעקובוביץ מספר בוררויות שהונחו לפתחו עקב היותו אחד מעורכי הדין הותיקים בישראל המתמחה בדיני הביטוח והנזיקין. רוב הליכי הבוררות הבאים בפני עו"ד יעקבוביץ הם בין חברות ביטוח, בין סוכנים לחברות ביטוח ובין הסוכנים לבין עצמם.

תפריט נגישות