נזקי רכוש

נזקי רכוש

משרדנו מטפל מטעם קבוצת הביטוח הראל במאות תביעות המוגשות כנגד החברה או מבוטחיה, לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לרכוש מבוטחי החברה או לצדדים שלישיים.

תחום תביעות נזקי הרכוש כולל בתוכו כל נזק שנגרם לרכוש כלשהוא כגון רכב, בית עסק, דירה, מפעל וכו'. נזקים לרכוש יכולים לבוא אף לידי ביטוי בפגיעה בנכס פחות מוחשי כגון אבדן רווחים, הפסד אשראי, פגיעה במוניטין וכו'.

לקוחות פרטיים

משרדנו מטפל גם בתביעות של אנשים פרטיים המבקשים לתבוע חברות ביטוח שאינן נמנות על לקוחות משרדנו. במשרדנו אצור ידע מקצועי רב ויתרון יחסי לא מבוטל העומד לרשות לקוחות אלו, וזאת נוכח העובדה שבמהלך השנים ייצגנו ועודנו מייצגים באלפי תיקים ותביעות מצד החברות הנתבעות ולפיכך אנו מכירים היטב את שני העולמות על יתרונותיהם וחולשותיהם.

פוליסות לביטוח בתי עסק ורכוש, הפכו להיות מוצר מורכב מאוד. מגוון הכיסויים שניתנים בהן כיום רחב מאוד ומצריך התאמה מרבית של אופי הסיכון ומימדיו לכסויי הייחודי. בין הכיסויים הקיימים בפוליסות ניתן למצוא גם ביטוחי אחריות, ביטוח תכולה, מלאי, אובדן רווחים, עובדות בניה ושיפוצים ועוד. מגוון הכיסויים אינם זהים בכל חברות הביטוח ולעיתים אפילו שונים בין מבוטח אחד למשנהו באותה חברה. לפיכך, נדרש הליך של אפיון הסיכון, על מנת להבטיח כי ביום קרות מקרה הביטוח, יוכל המבוטח להסתייע בפוליסה אשר תהווה מבחינתו עוגן כלכלי. קל וחומר כאשר מקרה הביטוח יכול לגרום להפסקת פעילותו של העסק ולנזק שגבוה פי כמה מאשר הנזק הישיר שנגרם לרכוש עצמו.

מנהלת המחלקה נזקי רכוש היא מירב אביב רוטמן.

תפריט נגישות